KALENDARIUM


En grundbult för SPARC är deltagarbaserad aktionsforskning som vi vill stärka i det svenska samhället.

Med olika aktiveiteter jobbar vi för att stärka demokrati i djupare bemärkelse på individ -, grupp - och samhällsnivå. Se vår kalender för kommande evenmang.

2022