SPARC - en nationell plattform för
deltagarbaserad aktionsforskning,
samverkan och utbildning 


Ett viktigt mål för SPARC – Swedish Participatory Action Research Community – är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning.


  Save the date!

  Årskonferensen 2024

  Den 31 maj kl 13- 16.30


  Jämlik Hälsa - deltagarbaserad aktionsforkning för social hållbarhet och bättre hälsa 7.5 hp

  Malmö Universitet


  Sista anmälningsdag: 2/2-24

   Kursen inriktas mot deltagare som genomför deltagarbaserade projekt i samverkan med andra aktörer. Kursen kan vara av intresse för de som arbetar med förändringar och verksamhetsutveckling i offentliga organisationer, företag eller civilsamhällets organisationer.

  För mer information kontakta Margareta Rämgård (mail: margareta.ramgard@mau.se)

  Se även bild till höger 

  CARN-konferens i Malmö i oktober 2024

                          CARN (Collaborative Action Research Network). 

  SPARC kommer att medverka - mer information kommer under 2024  Vad är forskningscirkeln?

  Grundtanken med forskningscirkeln är att skapa en mötesplatsdär cirkeldeltagarna, verksamma inom något område, har ett problem/en fråga som de vill förstå och utveckla -möter forskaresom är intresserade av deras frågor.Den fråga som ligger till grund för samtal i cirkelnkommer alltsåfrån deltagarna själva. I cirkelnskapasnågot nytt, utifrånbåde erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapligt framtagen kunskap, en kunskapsmassa som inte kunnat bildas i enbart praktiken eller enbartinom forskningen. Forskningscirkeln kan - lite förenklat - beskrivas som en studiecirkel där även en

  eller flera forskare deltar. (Fia Andersson, Ordförande i SPARC)


   Om Paulo Freire´s pedagogik och filosofi 


  Se och lyssna på ordförande i SPARC Fia Andersson och ledarmot i SPARC John Björkman samtal om Freire. Tryck på pilen nedan.