SPARC - en nationell plattform för deltagarbaserad aktionsforskning, samverkan och utbildning 


Ett viktigt mål för SPARC – Swedish Participatory Action Research Community – är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning.


  Välkommen till SPARC Årskonferensen 2024

  Årets konferenstema
  Skolan som demokratibärande resurs.  Årskonferensen äger rum den 31 maj kl 13.00- 16.00 på Södertörns högskola. Vägbeskrivning: Pendeltåg till Flemingsbergs station eller med buss. Uppgång mot Södertörns högskola och Karolinska Huddinge. Lång rulltrappa upp. Huvudbyggnaden, Moas båge, till höger ovanför rulltrappan, och har ingång från markplanet. Lokalen har beteckningen MB505.

  Möjlighet finns att delta digitalt.

  Anmälan krävs senast den 25 maj via mejl: sparcsweden@gmail.com

  Konferensen är kostnadsfri

  Keynote speaker


  Anders Burman, idéhistoriker, Södertörns högskola

  Titel: Bildning, demokrati och ”jämfrihet". 


  Se (höger sidan)
  Anders Burmans abstrakt om Bildning, demokrati och ”jämfrihet".   Program


  Kl. 13.00  Välkomna till SPARCs Årskonferens, John Björkman lektor i Idéhistoria,
                     Södertörns högskola. Kort introduktion om SPARC, ordförande i SPARC Fia Andersson

  Kl. 13.10   Bildning, demokrati och ”jämfrihet". Anders Burman idéhistoriker, Södertörns högskola

  Kl. 13.35   Demokratiskt subjektifieringsarbete i fritidshemmet. Liza Haglund, lektor i Pedagogik &
                     John Björkman,  lektor i Idéhistoria Södertörns högskola

  Kl. 14.00  Ett deltagarbaserat utvecklingsprojekt inom gymnasieskolans estetiska program.
                     Sophia Desport gymnasielärare och licentiand i bildpedagogik, Konstfack &
                     Elisabeth Lisa Öhman, Lektor i  Bild, Stockholms universitet 

  Kl. 14.25  FIKA 15–20 minuter

  Kl. 14.45  En profession på vetenskaplig grund – vad innebär det för det demokratiska uppdraget?
                    Per Båvner, utredare  vid Sveriges Lärare

  Kl. 15.10   En forskningscirkel om folkbildning som demokratibärande - process och produkt.
                    Ann-Mari Schwartz, kursarbete och kursutveckling vid Runö Folkhögskola
                    & Utvecklingscentrum
  Kl. 15.30   Den medborgerliga bildningens framtid. Henrik Bohlin, idéhistoriker och filosof,
                     Södertörns högskola 
  Kl. 16.00  Avslutning, John Björkman lektor i Idéhistoria, Södertörns högskola & ordförande
                     i SPARC Fia Andersson


   CARN 2024 Årlig konferens i Malmö

   CARN 2024 Årlig konferens  i Malmö

     (Collaborative Action Research Network). 


   Torsdag 24 – lördag 26 oktober, lunch till lunch

   på Malmö Universitet 


   Årets tema: Action Research for Citizen Health,
   Social Sustainability and Education


    SPARC kommer att medverka

   mer information kommer under 2024   Vad är forskningscirkeln?

   Grundtanken med forskningscirkeln är att skapa en mötesplatsdär cirkeldeltagarna, verksamma inom något område, har ett problem/en fråga som de vill förstå och utveckla -möter forskaresom är intresserade av deras frågor.Den fråga som ligger till grund för samtal i cirkelnkommer alltsåfrån deltagarna själva. I cirkelnskapasnågot nytt, utifrånbåde erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapligt framtagen kunskap, en kunskapsmassa som inte kunnat bildas i enbart praktiken eller enbartinom forskningen. Forskningscirkeln kan - lite förenklat - beskrivas som en studiecirkel där även en

   eller flera forskare deltar. (Fia Andersson, Ordförande i SPARC)


    Om Paulo Freire´s pedagogik och filosofi 


   Se och lyssna på ordförande i SPARC Fia Andersson och ledamot i SPARC John Björkman samtal om Freire. Tryck på pilen nedan. 

   unsplash