SPARC - en nationell plattform för
deltagarbaserad aktionsforskning,
samverkan och utbildning 


Ett viktigt mål för SPARC – Swedish Participatory Action Research Community – är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning.


  SPARC Årskonferensen 2024

  Den 31 maj kl 13- 16.30

  Årets tema: Skolan som demokratibärande resurs.

  Årsmötet äger rum på Södertörns högskola.
  Möjlighet finns att delta digitalt.

  Södertörns högskola ligger i Flemingsberg söder om Stockholm.

  Mer information om programmet kommer.

  Anmälan krävs.


  CARN 2024 Årlig konferens  i Malmö

     (Collaborative Action Research Network). 

  Torsdag 24 – lördag 26 oktober, lunch till lunch

  på Malmö Universitet 

  Årets tema: Action Research for Citizen Health,
  Social Sustainability and Education


         SPARC kommer att medverka

  mer information kommer under 2024


  PhD course in action research May 13 and 14, 2024 in Oslo

   

  PHD-DVP 952-1 23V Action Research


  VID Specialized University, Oslo campus, will hold a PhD-course in action research on May 13 and 14, 2024, in collaboration with Oslo Metropolitan University.

   

  The course will introduce different directions and research traditions in action research; epistemological and ontological perspectives, methodological and ethical challenges,and the possibility of conducting action research within the framework of a PhD project.

   

  The course is open to anyone registered as a PhD student at a higher education institution. In case of vacancy, the course is open for applicants who participate in qualification for an associate professorship or who have completed a master's degree. The course is conducted in English, and it is free of charge.


  Application date April 15th, 2024

   

  For further information about the course on VID's website:

  https://www.vid.no/en/courses/phd-dvp-952-action-research-and-practice-research/


  Or contact:


  Tor Slettebø,                                                                         Sidsel Natland

  VID Specialized University                                               Oslo Metropolitan University

  tel: +47 415 02 583                                                              tel: +47 993 52 737

   mail: tor.slettebo@vid.no                                               mail: sidsna@oslomet.no 


  Vad är forskningscirkeln?

  Grundtanken med forskningscirkeln är att skapa en mötesplatsdär cirkeldeltagarna, verksamma inom något område, har ett problem/en fråga som de vill förstå och utveckla -möter forskaresom är intresserade av deras frågor.Den fråga som ligger till grund för samtal i cirkelnkommer alltsåfrån deltagarna själva. I cirkelnskapasnågot nytt, utifrånbåde erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapligt framtagen kunskap, en kunskapsmassa som inte kunnat bildas i enbart praktiken eller enbartinom forskningen. Forskningscirkeln kan - lite förenklat - beskrivas som en studiecirkel där även en

  eller flera forskare deltar. (Fia Andersson, Ordförande i SPARC)


   Om Paulo Freire´s pedagogik och filosofi 


  Se och lyssna på ordförande i SPARC Fia Andersson och ledamot i SPARC John Björkman samtal om Freire. Tryck på pilen nedan.