SPARCs kurser i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”


I samarbete mellan SPARC och olika lärosäten, folkhögskolor eller andra organisationer ges olika kurser. Under våren 2024 har t.ex. kursen Forskningscirkeln som kunskapskälla getts i samarbete mellan SPARC, Malmö universitet, Malmö folkhögskola och Glokala folkhögskolan i Malmö. Information omkommande kurser läggs ut på hemsidan.


  • Inledande kurs om olika paradigm (en grundläggande vetenskapsteoretisk kurs som inplacerar deltagarbaserad aktionsforskning som en tradition bland andra befintliga traditioner inom forskarsamhället).
  • Fortsättningskurs med fokus på PAR och dess olika rötter.
  • Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del I.
  • Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del II.
  • Forskningscirkeln som kunskapskälla

Nätverk & Centrumbildningar för praxisutvecklande forskning

Vill ni också ingå i vårt nätverk?