Forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”


Utbildningen består av sex obligatoriska kurser (6x 7,5 högskolepoäng) samt 45 högskolepoäng av valbara kurser. Avhandlingsarbetet utgörs av 150 hp.


De sex obligatoriska kurserna är följande:

  • Inledande kurs om olika paradigm (en grundläggande vetenskapsteoretisk kurs som inplacerar deltagarbaserad aktionsforskning som en tradition bland andra befintliga traditioner inom forskarsamhället).
  • Fortsättningskurs med fokus på PAR och dess olika rötter.
  • Deltagarbaserad forskning (med huvudsakligt fokus på deltagarnas fördjupning av ett eget område).
  • Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del I.
  • Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del II.
  • Forskningscirkeln som kunskapskälla.

Nätverk & Centrumbildningar för praxisutvecklande forskning

Vill ni också ingå i vårt nätverk?