KONTAKTA OSS


SPARC är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden och har till syfte att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen ”forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”. Föreningen ska verka för att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning nationellt och internationellt.