DELTAGARBASERAD AKTIONSFORSKNING


SPARC är en svensk förening för deltagarbaserad aktionsforskning med starkt internationellt stöd av liknande verksamheter som finns på många håll i världen. Såväl individer som forskargrupper, universitet/högskolor, kommuner och organisationer utanför akademin som är intresserade av föreningens frågor kan vara medlemmar.

Mer om  Paulo Freire

Här finns  förslag på artiklar om Paulo Freire

De förtrycktas pedagogik som befriar till handling. Paulo Freire 100 år. Socialmedicinsk tidskrift 4/2021. Pdf:

file:///C:/Users/marnyh/Downloads/Kort%20pop.vet.%20text%20om%20Freires%20liv%20o%20g%C3%A4rning.pdf

Olle HellströmDialogisk läkarkontakt för friska upplevt sjuka.

https://lakartidningen.se/aktuellt/recensioner/2016/12/dialogisk-lakarkontakt-for-friska-upplevt-sjuka/.

Olle Hellström har också skrivit om Ett möte kan frigöra hälsa.

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2016/12/ett-mote-kan-frigora-halsa/

KAPET, Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift. ”RE-­‐INVENTING” FREIRE FOR THE 21ST CENTURY.. Pdf:

https://www.kau.se/files/2016-11/Kapet_2013.pdf 

Per-Anders Tengland. Empowerment: A Conceptual Discussion. Health Care Anal (2008) 16:77–96 DOI 10.1007/s10728-007-0067-3

Ramji, Rahti (avhandling - se nedan på sidan): Health promotional interventions informed by community-based participatory research in a socially disadvantaged neighbourhood: development, exploration and evaluation

Transformative Research and Higher Education  Azril Bacal (Editor)

Boken ger en kritisk blick på hur det är möjligt för institutioner för högre utbildning att gå bortom de institutionella begränsningar som plågar det nyliberala universitetet, utforskar författarna till denna volym den kraftfulla rollen av transformativ universitetsbaserad forskning och utbildning.

Azril Bacal (Editor) beskriver här nedan möten med Freire och hans pedagogik.
”Jag träffade Freire och FN-FAO missionen september 1969 "tillsammans med Freire arbetskamrater från ICIRA i Chile inom ramen för Agrarian Reform i Peru, där vi bestämde att utföra ”peasant training” med hans medvetandegörande pedagogik. Då skapades programmet "radio forum" (1969-1976).

På 1972 adopterade vi Freire pedagogiskt perspektiv inom Peace Education Commission (PEC)/International Peace Research Association (IPRA) vid mötet i Bad Nauheim, Tyskland. 1974 kom Freire till IPRAs Sommar workshop om fredsbildning, efter att han fick Unescos pris som peace educator". 

Azril Bacal fortsätter.


"På mitten av 1970-talet tillämpade jag Freire pedagogik på kursen och PAR forskning projekt om internaliserad förtryck med Chicanos i Californien. 1978-80 var jag ansvarig för ett PAR projekt med textil industri arbetare i Lima som publicerades på EID (1991) när Rudolf Meidner var editor.

På 1980-talet tillämpade Freires perspektiv om "extension eller dialog" inom projekt "Prototype of Integrated Farming" i Mexico - och jag undervisade även om interkulturell kommunikation på UDLAP i Cholula, México - som senare även användas i Sverige både på SIDAs då kursgården i Uppsala och på en kurs på Uppsala universitet på 1996.

På 2000-talet undervisade jag lärare studenter på olika universitetet i Mexiko b. a., fredsbildning på CIPAE-Puebla, MacLaren Institutionen för Kritisk pedagogik i Ensenada, Baja Californien. Numera är jag CEMUS afflierad sedan 2021 där jag organiserar tillsammans med Daniel Mossberg i samverkan med Studiefrämjandet programmet "Coffee with Paulo Freire", som blev i tur en del av en internationell folkbildningsrörelse tillsammans med CEAAL”.

Var befinner vi oss? Tillit och misstro i en tid av pessimism och hopp
                                      Av JOHN BJÖRKMAN

Det beskedliga syftet med den här presentationen är att framföra några tankar om vårt eget samtidstillstånd med utgångspunkt i de två begreppen tillit och misstro. Någon kommer kanske tycka att jag målar nuet i överdrivet mörka färger. Kanske kommer någon annan i stället säga att vår situation egentligen är ännu mer dyster. Själv befinner jag mig i en pendelrörelse. Så många motstridiga signaler kan registeras samtidigt att det knappast går att välja mellan antingen optimism eller pessimism som ensidig känsla för det fågelperspektiv som jag här ska anlägga. En sak är jag dock säker på: tillit och misstro är nyckelbegrepp som behövs för att förstå och bemöta många av samtidens utmaningar. Särskilt gäller detta om vår ambition är att stärka samhället, fördjupa demokratin och skapa villkor för mer inkluderande kunskapsprocesser. Av det skälet tror jag också att dessa begrepp är ett angeläget ämne att diskutera för en förening som SPARC. Om vi har för avsikt att göra fler människor delaktiga i såväl forskningen som i samhällets olika beslutande sammanhang, då är det viktigt att begrunda hur mellanmänsklig tillit och misstro fungerar både teoretiskt och i praktiken. 

Fortsätt läs.

Hela presentation finns här 

Aktuella publikationer

Avhandling: Jenny Rosendahl,
Stockholms Universitet.

Avhandlingen handlar  om

medborgarskap för unga vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning.  Deltagarbaserad aktionsforskningsstudie, har använts och där unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning själva får göra sina röster hörda i frågor som rör kultur, fritid och demokrati.

Deltgarbaserad forskning
(Studentlitteratur, artikelnr: 44207-01)

Antologin är resultatet av flera års arbete bland medlemmar i föreningen SPARC (Swedish Participatory Action Research Community). Boken ger kunskap om PAR både för den som ska inleda sitt första PAR-projekt och för forskare som önskar utveckla och bredda sin repertoar. Här behandlas hur samspelet mellan forskare och deltagare kan utformas och hur etiska aspekter inom PAR och jämställdhet mellan grupper kan hanteras. 

Ett dussin russin
Tolv texter om deltagar-baserade verksamheter i utbildning och forskning.


Ladda ned >

För mig är jag fritidspedagog
Rapport från en forskningscirkel med fritidspedagoger.


Ladda ned >

Ramji, Rahti (avhandling): Health promotional interventions informed by community-based participatory research in a socially disadvantaged neighbourhood: development, exploration and evaluation


Abstrakt >

Holmstrand L, Härnsten G:
We make the road by walking. Collective knowledge building and action.


Ladda ned >

Margareta Rämgård och Helen Avery

Lay Health Promoters Empower Neighbourhoods-Results From a Community-Based Research Programme in Southern Sweden 

Länk:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.703423/full

LÄNKAR

International Collaboration for participatory health Research.  

http://www.icphr.org/ 


Jämlik Hälsa:

https://play.mau.se/media/t/0_5px2ljme 


De bidrar till bättre hälsa genom aktiviteter och egenmakt:  

https://www.youtube.com/watch?v=cuwYyFwQJE8 
STADAGAR SPARC

Fastställda vid årsmöte den 18 november 2010


ÅRSMÖTESPROTOKOLL