Nätverk & Centrumbildningar för praxisutvecklande forskning


Samarbete mellan akademi och fält i syfte att främja praxisutvecklande forskning bedrivs i olika organisationsformer. Vid flera universitet och högskolor har ett regionalt utvecklingscentrum uppgiften. En annan organisationsform, med liknande syften, utgörs av FoU-enheten. De flesta FoU-enheter är knutna till både kommunförbund och universitet. Andra organisationsformer är akademier, centrumbildningar, dialogseminarier, forskningsinstitut, forskarskolor, kollegier, forskargrupper, konsortier, nätverk, föreningar, projekt, tankesmedjor och temagrupper.

För att utveckla deltagarorienterad och aktionsinriktad forskning har samarbeten skett med bland andra:

 

Högskolan i Gävle,  Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping

Karlstad universitet, Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, FoU Välfärd, TUFS (Tvärvetenskaplig Utbildning, Forskning och Samverkan),  Umeå universitet, Universitetet i Stavanger, Norge, Tromsø Universitet, Tromsø, Norge, Oxford University: The Oxford Learning Institute, Great Britain, Charles Sturt University, Australien: RIPPLE, Collaborative Action Research Network (CARN), Pedagogy, Education and Praxis (PEP)